קבלת ההחלטה להקמת קרית ההדרכה

בנובמבר 2002, החליטה ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל (החלטה 2698) בראשות ראש הממשלה לפעול להעתקת מחנות צה"ל מאזורים צפופי אוכלוסין ממרכז הארץ לנגב ולגליל. לאור החלטה זו , הותנעה התוכנית להקמת קריית ההדרכה בנגב. פרויקט קריית ההדרכה הינו חלק מהשתלבות צה"ל במהלך הלאומי לחיזוק הנגב תחת הכותרת "צה"ל עולה לנגב". המהלך מבוצע תוך שיפור האפקטיביות המבצעית של צה"ל באמצעות חידוש תשתיות ומיצוי מהלכי התייעלות ארגוניים. פרויקט זה מהווה חלק מרכזי מהמהלך הלאומי לפיתוח הנגב והוא מעצב את התפיסה ההדרכתית- הארגונית ותשתיתית כמענה למגמות עתידיות בצה"ל. הקמת קריית ההדרכה, תאפשר הכשרה אפקטיבית ויעילה תוך מיצוי משאבים וניצול הסינרגיה בין המקצועות.

תפקיד האגף בפרויקט

לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה שני כובעים בפרויקט זה:

א. היערכות למתן מענה לוגיסטי לגידול משמעות של סד"כ (סדר כוח) צה"ל בדרום הארץ ברגיעה.

ב. הובלת תת פרויקט "קרית ההדרכה", אשר מטרתו היא הקמת קריית הדרכה צה"לית והעברת בסיסי ההדרכה של חילות תומכי לחימה מהמרכז לנגב.

כאמור, הפרויקט העיקרי עליו אמון המערך הלוגיסטי הוא הקמת קריית ההדרכה. מטרת הפרויקט הוא פינוי בסיסי ההדרכה הקיימים כיום ושילובם בקמפוס צבאי משותף, בעל מעטפת תפעולית ריכוזית, המאפשר ניהול משאבים מיטבי, התמקצעות בתורת ההדרכה והפניית הקשב להתמקדות בהכשרת החניך. ההכשרה בקריית ההדרכה תתבסס על תפיסת הדרכה משותפת, תוך מתן ביטוי להיבטים המקצועיים היחודיים של כל בסיס הדרכה. במסגרת הפרויקט, קריית ההדרכה תכלול את מקצועות הרפואה, הלוגיסטיקה, החימוש, משאבי האנוש, התקשוב, השיטור ותיאום וקישור.

 

 

 

 

 

 

 

התרומה הלאומית של הפרויקט

הפרויקט פועל כחלק מהמטרה הלאומית של חיזוק הנגב והפריפריה ובמסגרת זו נעשו פעולות רבות של שיתוף פעולה למול כלל הגופים האזרחיים בנגב. במסגרת הפעילות המתבצעת למען יישום מטרה זו, הושם דגש על האצת פיתוח תשתיות כגון רכבות וכבישים , חיזוק מערכת החינוך באזור הפריפריה והקמת מכללה טכנולוגית שתפעל באופן משותף עם מערכות החינוך האזרחיות באזור הנגב. בנוסף, בתהליך ההקמה בשנים הקרובות יועסקו מאות עובדים הן באופן ישיר והן במפעלים התומכים תוך שימת דגש על צריכת השירותים השונים תוך התבססות על המגזר האזרחי. לפרויקט זה, תועלת לאומית רבה בתחום התשתיות, החל משדרוג מערך התחבורה מכיוון באר שבע לקריית ההדרכה, המשך כבישים ומסילות ברזל, הקמת תשתיות חדשות של מים, חשמל, תקשורת ועוד.